Kansanterveystieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

Harjoittelu

TERKAN5 Harjoittelu 10 op

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERVAL1 Terveysteknologia 5 op
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

TERKAN2 Kansanterveystieteen käsitteitä ja teoreettisia kysymyksiä 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN9 Global Issues on Mental Health and Mental Health Services - Web course 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TERKAN6 Work and Health 5 op (Opetuskieli: englanti)

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERVAL1 Terveysteknologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERVAL5 Mental Health Research: Using the Knowledge and Adding to it 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu - seminaari 2018 (jatkava) (vaihe I) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERKAN18 Pro gradu -seminaari 2018-2019 (vaihe I) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN9 Global Issues on Mental Health and Mental Health Services - Web course 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERVAL5 Mental Health Research: Using the Knowledge and Adding to it 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimusmenetelmäopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN12 Evaluation Research 3 op (Opetuskieli: englanti)

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 2018-2019 (vaihe I) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

TERKAN1 Ajankohtaisia kansanterveyskysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN9 Global Issues on Mental Health and Mental Health Services - Web course 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL7 Terveyttä viestinnästä- viestintää terveydestä 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERVAL5 Mental Health Research: Using the Knowledge and Adding to it 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimusmenetelmäopinnot

TERKAN14 Rekisteritutkimukset 2 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN12 Evaluation Research 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 2018-2019 (vaihe I) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERKAN18 Pro gradu -seminaari 2019 (vaihe I - alkava ryhmä) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta