x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yleinen käännöstiede

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Kirjatentit

Osa yleisen käännöstieteen opintokokonaisuuden opintojaksoista on suoritettavissa myös kirjatentteinä tai ainoastaan kirjatentteinä. Tarkemmat tiedot kirjatenteistä ovat Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteiden sekä Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen tenttitiedoissa: perusteet, maisteriopinnot. Katso myös opintojakson TRSU09 Suomen kielen erityiskysymyksiä tenttitiedot.

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Vaihtoehtoiset opintojaksot

MVKS38 Tulkkauksen teoria 5 op
MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Vaihtoehtoiset opintojaksot

MVKS12 Institutionaaliset tekstilajit ja niiden kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS38 Tulkkauksen teoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta