x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ruotsi kääntäjän työkielenä

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Yleistä

Opintokokonaisuus koostuu pakollisista (30 op) ja vapaaehtoisista opinnoista (30 op). Vapaaehtoisista opinnoista opiskelija suorittaa 15 op yhteisinä opintoina ja 15 op keskenään vaihtoehtoisina opintoina.

Jos opiskelija sisällyttää opintokokonaisuuden pakollisia opintojaksoja johonkin muuhun opintokokonaisuuteen, hän korvaa opintojaksot vapaaehtoisten opintojen opintojaksoilla. Korvaavista opinnoista sovitaan opintokokonaisuudesta vastaavan opettajan kanssa.

Edellytykset

Edellytyksenä opintokokonaisuuteen hakeutumiselle on, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti pohjoismaisten kielten lähtötasokokeen tai että hänellä on muuten oikeus suorittaa oppiaineen opintoja. Syyslukukaudella 2012 lähtötasokoe järjestetään tiistaina 28.8. klo 12-14. Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelman kohdalta.

Opiskelijoita valitaan suorittamaan opintokokonaisuutta 0–5 oppiaineen resurssien mukaan.

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Pakolliset opinnot

POHP1 Kieli käyttöön/Språket i bruk 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP4 Kielioppi I/ Språkets strukturer I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri/Litteratur och kultur 5 op (Opetuskieli: ruotsi)

Vapaaehtoiset opinnot

POHP2 Kirjallinen viestintä I/Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA14 Käännösviestintä suomi-ruotsi 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA4 Sukukieli I/ Grannspråk I (norska) 5 op (Opetuskieli: norja)
POHA1 Suullinen viestintä II/ Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Pakolliset opinnot

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP1 Kieli käyttöön/Språket i bruk 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP4 Kielioppi I/ Språkets strukturer I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri/Litteratur och kultur 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vapaaehtoiset opinnot

POHP2 Kirjallinen viestintä I/Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA14 Käännösviestintä suomi-ruotsi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA4 Sukukieli I/ Grannspråk I (norska) 5 op (Opetuskieli: norja) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA1 Suullinen viestintä II/ Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Vapaaehtoiset opinnot

POHP2 Kirjallinen viestintä I/Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA3 Kielioppi II/Språkets strukturer II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP3 Suullinen viestintä I/ Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA1 Suullinen viestintä II/ Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA9 Kielellinen vaihtelu/Språklig variation 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Pakolliset opinnot

POHA13 Käännösviestintä ruotsi-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vapaaehtoiset opinnot

POHP2 Kirjallinen viestintä I/Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA3 Kielioppi II/Språkets strukturer II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP3 Suullinen viestintä I/ Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA1 Suullinen viestintä II/ Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA9 Kielellinen vaihtelu/Språklig variation 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta