x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Kurssien ilmoittautumisajat:

Ilmoittautumisaika I. periodissa alkaville kursseille 17.-27.8.

Ilmoittautumisaika II. periodissa alkaville kursseille 5.-15.10.

Ilmoittautumisaika III. periodissa alkaville kursseille 7.-17.12.

Ilmoittautumisaika IV. periodissa alkaville kursseille 22.2.-3.3.

Opetukseton viikko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnoissa ei järjestetä kontaktiopetusta viikolla 43 eli 19.-23.10.

Kirjatentit

Opintokokonaisuuden kirjatenteistä on tarkempaa tietoa intrassa. (Jos et pääse tietoihin linkin kautta, katso ohjeet.)

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opintojen verkkosivuilla on nähtävissä tietoa opetuksen suunnittelusta.

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Syventävät opinnot

MVKS01 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS54-56 Editing Project 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Laki, hallinto, talouselämä, tekniikka, erikoisalat

MVKS14P Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari suomi-ruotsi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16V Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS48/58 Lääketieteen käännösviestinnän seminaari englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17E Talouselämän käännösviestinnän seminaari englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17V Talouselämän käännösviestinnän seminaari venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS14S Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi-saksa - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS22 Tekninen dokumentointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS32 Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tulkkausviestintä

MVKS41V Konsekutiivitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS50 Lääketieteen perusteet kääntäjille 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS42V Simultaanitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS63 Tulkin oikeustieto I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS31 Suomentamisseminaari 5 op
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS04 Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS54-56 Advanced editing project 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA3 Käännösteoria käytännön käännöstyössä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Laki, hallinto, talouselämä, tekniikka, erikoisalat

MVKS20E Auktorisoitu kääntäminen II (englanti-suomi) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS13P Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari ruotsi-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS20S Auktorisoitu kääntäminen II (saksa-suomi) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16E Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-englanti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16V Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS57 Lain ja hallinnon tekstit ja niiden kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS23 Lokalisoinnin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS26 Sanastotyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17V Talouselämän käännösviestinnän seminaari venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS13S Tekniikan käännösviestinnän seminaari saksa-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS14E Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi-englanti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS23 Lokalisoinnin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS30 Ruututekstikääntämisen peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS31 Suomentamisseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tulkkausviestintä

MVKS41S Konsekutiivitulkkaus I saksa-suomi-saksa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS41V Konsekutiivitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS40E/S/V Oikeustulkkaus I (monikielinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS62 Oikeustulkkaus II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS49 Policy and Practice of Legal Interpreting and Accreditation 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS46 Simultaaninen konferenssitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS45 Simultaanitulkkaus II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS38 Tulkkauksen teoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS41E Konsekutiivitulkkaus I englanti-suomi-englanti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta