Espanjan kieli

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetusohjelmaan saattaa tulla muutoksia, joten varmista vielä ennen kurssin alkua aika ja paikka.

Tervetulotilaisuus

Espanjan kielen tervetulotilaisuus on 6.9. torstaina klo 14.15 salissa B3110 (PINNI B)!

Lähtötasokoe

Espanjan kielen opintojen aloittaminen edellyttää lähtötasokokeen läpäisemistä. Lähtötasokoe järjestetään 29.8.2018 keskiviikkona klo 10-12 salissa LSA2B (päätalo). Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta tai marita.aro@uta.fi.

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköisesti NettiOpsun kautta. Tarkista kuitenkin ilmoittautumiskäytäntö kurssikohtaisesti opetusohjelmasta.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §). Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteissä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Henkilökunta

Tuntiopettajat:
Jukka Havu (jukka.havu@staff.uta.fi)
Lois Atanes (lois.atanes.barciela@staff.uta.fi)

Kokonaismerkinnät

Perus- ja aineopintojen kokonaismerkinnät pyydetään sähköpostilla marita.aro@uta.fi.

Tiedotus

Espanjan kielen opiskelijoiden tiedotus tapahtuu ltl-esp-opiskelu@uta.fi -sähköpostilistan kautta. Liity listalle seuraavan ohjeen mukaan:

Lähetä seuraavanlainen sähköpostiviesti:
Vastaanottaja: listserv@uta.fi
Aihe: [jätä tyhjäksi]
Viesti: SUBSCRIBE xxxx Etunimesi Sukunimesi
xxxx = Listan osoitteen ennen @-merkkiä oleva osa.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Perusopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

ESPFP2 Käännös suomi-espanja I/Traducción finés-español I 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFP3 Kielioppi I/Gramática española I 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus - Historia y literatura de España 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFP5 Latinalaisen Amerikan historia ja kirjallisuus - Historia y literatura de Latinoamérica 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Aineopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

ESPFA1 Suullinen ja kirjallinen esitys/Expresión oral y redacción 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFA2 Espanjan kielioppi II/Gramática española II 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFA3 Käännös suomi-espanja II/Traducción finés-español II 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus/Historia y literatura contemporáneas de España 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFA7 Nykyespanja ja espanja vieraana kielenä/Español actual y español lengua extranjera 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta