Espanjan kieli

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

HUOM! Opetuksen opetukseen on tullut muutoksia 5.9.2017 lähtien:

Avajaispäivänä ti 5.9.2017 ei järjestetä opetusta.

Lähtötasokoe

Järjestetään 30.8.2017 klo 10-12, PINNI B 4087, 4. krs.

Ilmoittautumiset sähköpostilla: marita.aro@uta.fi

Lisätietoja voi kysyä professori Jukka Havulta (jukka.havu@uta.fi).

Ilmoittautuminen

Osalle syksyn kursseista ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta. Tarkista ilmoittautumiskäytäntö kurssikohtaisesti.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Henkilökunta

Lehtori José Santisteban, työstävapaana 31.12.2017 asti
Tuntiopettaja Jukka Havu (jukka.havu@uta.fi)
Tuntiopettaja Lois Atanes

Kokonaismerkinnät

Perus- ja aineopintojen kokonaismerkinnät pyydetään sähköpostilla marita.aro@uta.fi.

Tiedotus

Espanjan kielen opiskelijoiden tiedotus tapahtuu ltl-esp-opiskelu@uta.fi -sähköpostilistan kautta. Liity listalle seuraavan ohjeen mukaan:

Lähetä seuraavanlainen sähköpostiviesti:
Vastaanottaja: listserv@uta.fi
Aihe: [jätä tyhjäksi]
Viesti: SUBSCRIBE xxxx Etunimesi Sukunimesi
xxxx = Listan osoitteen ennen @-merkkiä oleva osa.

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Perusopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

ESPFP2 Käännös suomi-espanja I/Traducción finés-español I 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFP3 Kielioppi I/Gramática española I 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Aineopinnot

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Aineopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

ESPFA1 Suullinen ja kirjallinen esitys/Expresión oral y redacción 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFA2 Espanjan kielioppi II/Gramática española II 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPFA3 Käännös suomi-espanja II/Traducción finés-español II 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta