x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Toimistosihteeri Marita Aro, Pinni B4051, p. 050-318 6382 (virka-aikana), opintosihteeri Maija Ohvo, Pinni B4048, p. 050-318 6653 (virka-aikana)

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta löytyvät osoitteesta http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#suomi

Dosentit: LAINIO Jarmo, FT, NAHKOLA Kari, FT, ORPANA Terttu, FT, PITKÄNEN Ritva-Liisa, FT.

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö
Perus- ja aineopintojen vastuuhenkilö on Klaus Laalo. Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintosihteerille tai vastaanottoaikana kokonaisuuden vastuuhenkilölle.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista. Vanhojen vaatimusten mukaisia kirjatenttejä voi tehdä vielä syyslukukaudella 2012, katso tarkemmat tiedot verkkosivuilta. Vanhojen vaatimusten mukaisiin tentteihin ilmoittaudutaan tenttikuorella, ei NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen
Monille kursseille on sähköinen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Harjoitusryhmien maksimikoko on 15. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Syventävät opinnot
Syventävät opinnot löydät maisteriopintojen opetusohjelmasta.

Jaksojen suorittaminen kirjallisuudella
Opinto-oppaassa on jakson suoritustapana "kirjallinen tentti", mikäli jakso on suoritettavissa kirjallisuudella. Kirjallisuus on lueteltu jakson tiedoissa. Erikoistumisopintojen vaadittavan kirjallisuuden löydät vain tutkinto-ohjelman verkkosivuilta (linkit myös opinto-oppaasta).

 

Lähtötasokoe

Suomen kielen lähtötasokoe järjestetään tiistaina 28.8. klo 10-12 salissa Pinni A1081.

Kaikille, jotka haluavat opiskella suomen kieltä valinnaisina opintoina, järjestetään lähtötasokoe. Kokeessa testataan peruskieliopin hallintaa ja kielellisen analyysin intuitiivista kykyä. Kokeeseen voi valmistautua esimerkiksi seuraavien teosten avulla:

  • Pirkko Leino: Suomen kielioppi. 6. tai uudempi painos. Helsinki: Otava ja/tai
  • Osmo Ikola: Nykysuomen opas. 2001. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.

Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua.

Suomea valinnaisina opintoina opiskelevia otetaan noin 15; valinnoissa erityissijalla ovat äidinkielen alan opettajaksi aikovat (äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, luokan- ja aineenopettajan kaksoispätevyys). Kaikkien opiskelijaksi valittavien pitää saavuttaa kokeessa minimipisteraja eli n. 2/3 kokeen maksimipisteistä.

 

 

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Lähtötasokoe

SUOP0 Lähtötasokoe  

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Uusien opiskelijoiden infotilaisuus

Perusopinnot

VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Yleiset valmiudet

KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti)

Yksikön yhteiset opinnot

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Perusopinnot

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA2 Kielen variaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA3 Tekstit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op
SUOP4 Vanha kirjasuomi 3 op
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Yleiset valmiudet

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS - Tiedonhankintataidot I   Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA3 Tekstit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA4 Merkitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Nimistöntutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Kielenmuutoksen praktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet

KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSUHUK2 Puheviestinnän perusteet / LTL 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot