x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Syventävät opinnot

RANS1 Sciences du langage / Kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS4 Sémantique et pragmatique / Semantiikka ja pragmatiikka 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS5 Séminaire II / Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSV1 Linguistique textuelle et analyse du discours / Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSV5 Tendances de la littérature française moderne/ Ranskalaisen nykykirjallisuuden suuntauksia 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Metodiopinnot

Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Syventävät opinnot

RANS3 Littérature et société françaises / Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS5 Séminaire II / Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta