x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Yhteiset opinnot

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot

ITIA02 Työssäoppiminen 10 op
ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot / Bachelor level book exams 5–25 op (Opetuskieli: englanti)
ITIA11 Game Journalism Project 1–30 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Yhteiset opinnot

ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIY3 Introduction to Web Publishing 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kieli- ja viestintäopinnot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot

ITIP2 Tietokäytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIP5 Tutkiva opiskelu 5 op

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot

ITIA02 Työssäoppiminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA03 Tutkimustyön perusteet - d) Kandidaattiseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA2 Media- ja informaatiolukutaito 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA4 Tiedonhaun perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA8 Player and User Studies 5 op (Opetuskieli: englanti)
ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot / Bachelor level book exams 5–25 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA11 Game Journalism Project 1–30 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Kieli- ja viestintäopinnot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot

ITIP5 Tutkiva opiskelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot

ITIA02 Työssäoppiminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA03 Tutkimustyön perusteet - d) Kandidaattiseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot / Bachelor level book exams 5–25 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA11 Game Journalism Project 1–30 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Yhteiset opinnot

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIY3 Introduction to Web Publishing - 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kieli- ja viestintäopinnot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot

ITIA02 Työssäoppiminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA03 Tutkimustyön perusteet - d) Kandidaattiseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA3 Koulutus- ja ohjausprojekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA7 Games and Internet in Society 5 op (Opetuskieli: englanti)
ITIA9 Game Project 10 op (Opetuskieli: englanti)
ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot / Bachelor level book exams 5–25 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta