x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

http://www.uta.fi/ltl/kir/

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1

Puh. 040-1901561

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät yksikön yhteystietosivulta.

Alla on julkaistu Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta tutkintorakennetta. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa vastaavuudet jokaisen kurssin kohdalta erikseen.

Tenttien vastaanottajat ja opintojaksojen vastuuhenkilöt

SKIS2C 1900-luvun kirjallisuus: Tarja-Liisa Hypén
SKIS2D Nykykirjallisuus: Markku Soikkeli
Muut syventävät opinnot: Mari Hatavara

Syventävien opintojen kokonaismerkinnät: Mari Hatavara


Virtuaaliopetus

Taiteiden tutkimuksen valtakunnallisen virtuaaliyliopiston verkkokursseilla voidaan suorittaa Suomen kirjallisuuden maisteriopintoja. Haku syksyn virtuaalikursseille: 20.8.–7.9.2012.

Syyslukukaudella 2012:

Kirjallisuuspedagogiikka koulussa
Vastaava opettaja: FM Laura Piippo, Jyväskylän yliopisto
Korvaavuus: 5 op kohdasta SKIS5

Lyriikan teoriaa ja tutkimusotteita
Vastaava opettaja: FT Vesa Haapala, Helsingin yliopisto
Korvaavuus: 5 op kohdasta SKIS1 tai SKIS5

Kurssien sisältökuvaus ja muuta ajankohtaistietoa:
http://verkko-opetus.utu.fi/virtuaalikirjallisuus/ajankohtaista.htm

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Syventävät opinnot

KIRSKIS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Genretutkimuksen erityiskysymykset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Novellin teoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4D Suomalaista nykysarjakuvaa - sarjakuvakerronnan kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Syventävät opinnot

KIRSKIS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C Satiiri ja karnevalismi 1900- ja 2000-lukujen kirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Kognitiivinen kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot