x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

http://www.uta.fi/ltl/kir/

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1

Puh. 040-1901561

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät yksikön yhteystietosivulta.

Alla olevassa opetusohjelmassa on kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot löydät kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmasta.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat (Suomen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat) valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukosta. Syksyllä 2012 voi tenttiä vielä vanhojen vaatimusten mukaan, ks. ohjeet verkkosivulta. Edellä olevassa linkissä on myös ohjeet P1:n ja P2:n täydentämisestä uusien vaatimusten mukaiseksi 2 op:llä.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa vastaavuudet jokaisen kurssin kohdalta erikseen.

Yleiset valmiudet

Yleiset valmiudet -otsikon alle on koottu tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja (ks. tutkintorakenne opinto-oppaasta). Kieli- ja viestintäopinnoista ei tähän ole listattu kohdan Valinnainen opintojakso mukaisia kielikursseja, sillä niitä on niin paljon. Katso siis näiden tarjonta Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Tenttien vastaanottajat ja vastuuopettajat:

KIRP0 Johdatus kirjallisuustieteen opiskeluun: Markku Soikkeli
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: Pekka Tammi
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: Tarja-Liisa Hypén
KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan: Tarja-Liisa Hypén
KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan: Teemu Ikonen
KIRP5 Tekstianalyysi: Maria Mäkelä (harjoitukset korvaavan kirjallisen tentin ottaa vastaan Mirja Kokko)

KIRA1 Kirjallisuuden teoria: Mari Hatavara
KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät: Teemu Ikonen
KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: Teemu Ikonen
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: Hanna Meretoja
KIRA3C Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: Maria Mäkelä (saksankielinen kirjallisuus / ranskalainen kirjallisuus / lasten ja nuorten kirjallisuus), Pekka Tammi (brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus / pohjoisamerikkalainen kirjallisuus / venäläinen kirjallisuus), Teemu Ikonen (modernismista postmodermismiin / tieteiskirjallisuus ja fantasia / dekkari, kauhu, romanssi / sarjakuva ja graafinen romaani)
KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: Mari Hatavara
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun: Markku Soikkeli
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: Markku Soikkeli
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: Markku Soikkeli
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: Maria Mäkelä
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: Mari Hatavara
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: Teemu Ikonen
KIRA5 Tutkielmaopinnot: Tarja-Liisa Hypén, Markku Soikkeli, Maria Mäkelä, Teemu Ikonen

Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja kokonaismerkintöjen antajat:
Perusopinnot: Maria Mäkelä ja Tarja-Liisa Hypén
Aineopinnot: Markku Soikkeli ja Teemu Ikonen
Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen.

Avoimen yliopiston opetus:
Suositeltavaa on, että tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat jaksot Tampereen yliopiston tutkinto-opetuksessa. Kurssilistassa on kuitenkin myös avoimen yliopiston (AYO) kursseja. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua niille maksutta. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta. Ryhmissä ei välttämättä ole tilaa kaikille halukkaille.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat voivat osallistua maksutta kurssille SUKI/YKIRP7 Tiede, taide ja kirjoittaminen avoimessa yliopistossa. Ilmoittautuminen sähköpostitse maija.ohvo@uta.fi perjantaihin 31.8. klo 15 mennessä.

Virtuaaliopetus

Taiteiden tutkimuksen valtakunnallisen virtuaaliyliopiston verkkokursseilla voidaan suorittaa kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman opintoja. Haku syksyn virtuaalikursseille: 20.8.–7.9.2012.

Syyslukukaudella 2012:

Kirjallisuuspedagogiikka koulussa
Vastaava opettaja: FM Laura Piippo, Jyväskylän yliopisto
Korvaavuus: 5 op kohdasta KIRA4A

Lyriikan teoriaa ja tutkimusotteita
Vastaava opettaja: FT Vesa Haapala, Helsingin yliopisto
Korvaavuus: 5 op kohdasta KIRA4B

Naiskirjailija ja romaani 1800-luvun puolivälin Suomessa
Vastaava opettaja: Jasmine Westerlund
Korvaavuus: 5 op kodasta KIRA3D

1.1.2013 alkaen kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma ei ole enää mukana valtakunnallisessa virtuaaliyliopistossa, eli opiskelijamme eivät voi suorittaa verkkokursseja.

 

 

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Aineopinnot

KIRA4B Genretutkimuksen erityiskysymykset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C Studia Generalia: Rakkaus kriisissä? 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Novellin teoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4D Suomalaista nykysarjakuvaa - sarjakuvakerronnan kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Aineopinnot

KIRA3C Satiiri ja karnevalismi 1900- ja 2000-lukujen kirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C Kirjallisuus ja X: rajavyöhykkeiden historiaa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Kognitiivinen kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4D Kuvakirja moniulotteisena taidemuotona 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet

KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSUHUK2 Puheviestinnän perusteet / LTL 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot