Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Henkilökunnan yhteystiedot

Valinnaisten opintojen lähtötasokoe

Englannin kielen kirjallisuuden ja kääntämisen valinnaisiin opintoihin valitaan opiskelijat lähtötasokokeen perusteella.

Lähtötasokoe järjestetään perjantaina 24.8. klo 12-14 salissa Päätalo A1. Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua. Kokeessa valitaan valinnaisia opintoja suorittamaan enintään 25 opiskelijaa.

Opiskelija voidaan vapauttaa lähtötasokokeesta kahdella perusteella: 1. Hän olisi tullut valituksi viimeisimmässä englannin tutkinto-ohjelman valintakokeessa. 2. Hän on suorittanut englannin perusopintokokonaisuuden jossain toisessa suomalaisessa yliopistossa. Pyydä vapautuksesta merkintä tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorilta, mielellään ennen lähtötasokoetta.

Uusien opiskelijoiden infotilaisuus

Katso opintojakson LTLY16 opetustiedoista.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsun kautta. Ilmoittautumiseen kannattaa käyttää opetusohjelmassa kurssin tiedoista löytyvää ilmoittautumispainiketta, sillä mahdollisista ilmoittautumiseen liittyvistä poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Ilmoittautumisajat

Ilmoittautumisaika I. periodissa alkaville kursseille 21.-31.8.

Ilmoittautumisaika II. periodissa alkaville kursseille 9.-19.10.

Ilmoittautumisaika III. periodissa alkaville kursseille 3.-13.12.

Ilmoittautumisaika IV. periodissa alkaville kursseille 11.2.-21.2.

HUOM! Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävien opintojen teemakursseille (ent. Options) on edellä mainituista poikkeavat ilmoittautumisajat. Teemakurssien ilmoittautumisesta on tarkempaa tietoa maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Kurssilaisten valinnan etusijasäännöt

Vaihtoehtoiset suoritusmuodot

Lisätietoa kirjatenteistä ja muista vaihtoehtoisista suoritusmuodoista.

Tauot kontaktiopetuksessa

Englannin perus- ja aineopinnoissa sekä englannin kielen ja kirjallisuuden syventävissä opinnoissa pidetään kontaktiopetustauot I ja III-periodien viimeisillä viikoilla eli 15.-21.10. ja 25.2.-3.3.

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Tutkinto-ohjelman opetuksen suunnitteludokumentissa on nähtävissä tietoa opetuksesta ennen kuin se julkaistaan opetusohjelmassa.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Kielen, kääntämisen ja kirjallisuuden yhteiset opinnot

Perusopinnot

ENGP1 Structure of English I - Grammar I 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP1 Structure of English I - Phonology and Pronunciation I 2 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP2 Writing the Nation 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

ENGA1 Seminar, Bachelor's Thesis and Maturity Test - Seminar 4 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA4 Structure of English III: Grammar and Context 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA5 Linguistics II: Meaning and Discourse 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA8 Romanticism and Its Legacy 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA9 Literature and Change after 1900 (British Literature) 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA11 Translation II Finnish-English 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA20 Presentation Skills 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA6 Variety in Present-day English 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopintojen vaihtoehtoisiksi (ENGA3) sopivat muut opinnot

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Kielen, kääntämisen ja kirjallisuuden yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

ENGP1 Structure of English I - Grammar I 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP1 Structure of English I - Phonology and Pronunciation I 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP2 Writing the Nation 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP3 Translation and Academic Writing - Introduction to Academic Writing 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ENGA1 Seminar, Bachelor's Thesis and Maturity Test - Seminar 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA4 Structure of English III: Grammar and Context 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA5 Linguistics II: Meaning and Discourse 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA8 Romanticism and Its Legacy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA9 Literature and Change after 1900 (British Literature) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA10 Käännösviestintä II englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA11 Translation II Finnish-English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA20 Presentation Skills 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA6 Variety in Present-day English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintojen vaihtoehtoisiksi (ENGA3) sopivat muut opinnot

LTLY210 Työelämän korttipakka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Yleiset valmiudet

Kielen, kääntämisen ja kirjallisuuden yhteiset opinnot

Perusopinnot

ENGP4 Structure of English II - Grammar II 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP5 Linguistics I: Introduction to Basic Concepts 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP6 Literature and Society in Early Modern Britain 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP8 Communication Skills in English - Academic Writing II 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP8 Communication Skills in English - Speaking Practice 2 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

ENGA1 Seminar, Bachelor's Thesis and Maturity Test - Seminar 4 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA6 Variety in Present-day English 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA7 Postcolonial Literature 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA9 Literature and Change after 1900 (American Literature) 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA11 Translation II Finnish-English 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yleiset valmiudet

Kielen, kääntämisen ja kirjallisuuden yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

ENGP4 Structure of English II - Grammar II 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP4 Structure of English II - Phonology and Pronunciation II 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP5 Linguistics I: Introduction to Basic Concepts 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP6 Literature and Society in Early Modern Britain 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP7 Käännösviestintä I - Käännösviestintä I suomi-englanti 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP8 Communication Skills in English - Academic Writing II 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP8 Communication Skills in English - Speaking Practice 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP9 Translators' Cultural Competencies 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

ENGA1 Seminar, Bachelor's Thesis and Maturity Test - Seminar 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA6 Variety in Present-day English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA7 Postcolonial Literature 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA9 Literature and Change after 1900 (American Literature) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA10 Käännösviestintä II englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA11 Translation II Finnish-English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta