x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Valinnaisten opintojen lähtötasokokeet

Englantia valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat valitsevat joko englannin kielen ja kirjallisuuden tai englannin kääntämisen ja tulkkauksen. Kumpiinkin valinnaisiin opintoihin valitaan opiskelijat lähtötasokokeen perusteella.

HUOM! Englannin kielen ja kirjallisuuden lähtötasokoe on siirretty ja järjestetään ennakkotiedoista poiketen perjantaina 23.8. klo 12-14 Päätalon salissa D10B. Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua. Kokeessa valitaan valinnaisia opintoja suorittamaan enintään 20 opiskelijaa.

Englannin kääntämisen ja tulkkauksen lähtötasokoe järjesteään tiistaina 27.8. klo 8.00-10.00 salissa Pinni B 4087. Kokeeseen kuuluu myös haastattelu, jotka järjestetään samana päivänä klo 13.00-14.30. Kokeeseen pitää ilmoittautua. Ilmoittautumisaika alkaa 12.8. ja päättyy 26.8. klo 12.00. Lue myös koetta koskevat tarkemmat ohjeet. Kokeessa valitaan valinnaisia opintoja suorittamaan enintään 7 opiskelijaa.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsun kautta. Ilmoittautumiseen kannattaa käyttää opetusohjelmassa kurssin tiedoista löytyvää ilmoittautumispainiketta, sillä mahdollisista ilmoittautumiseen liittyvistä poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Pysyviä poikkeuksia NettiOpsu-ilmoittautumiseen ovat englannin kielen ja kirjallisuuden kandidaatintutkielmaseminaari sekä vaihtoehtoisten erikoistumisopintojen kurssit (AKA Options). Näiden kurssien yhteydessä opiskelijan on NettiOpsu-ilmoittautumisen lisäksi täytettä ilmoittautumista koskeva sähköinen lomake.

Seminaarin osalta lomaketta käytetään ennakkotietojen keräämiseen seminaarien suunnittelua varten ja lomake tulee täytettäväksi jo edellisen lukuvuoden keväällä.

Vaihtoehtoisten erikoistumisopintojen ilmoittautumiskäytännöstä on lisätietoa tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Ilmoittautumisajat

Ilmoittautumisaika vaihtoehtoisten erikoistumisopintojen kursseille (AKA Options) alkaa maanantaina 5.8. ja päättyy keskiviikkona 21.8.

Ilmoittautumisaika I. periodissa alkaville kursseille alkaa maanantaina 19.8. ja päättyy torstaina 29.8.

Ilmoittautumisaika III. periodissa alkaville kursseille alkaa 5.12. ja päättyy 15.12.

Ilmoittautumisaika IV. periodissa alkaville kursseille alkaa XX ja päättyy XX.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Aineopinnot

ENGA1 Bachelor's Thesis Seminar (Language and Literature) 4 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA4 Structure of English III: Grammar and Context 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA5 Linguistics II 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA8 Romanticism and Its Legacy 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op
ENGA13 Basic English Professional Writing 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA14 Finnish Institutions Research Paper 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA17 US Popular Culture 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA20 Presentation Skills 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA19 Special Topics in Culture - Irish Society and Culture 3 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Perusopinnot

ENGP1 Structure of English I - Grammar I 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP1 Structure of English I - Phonology and Pronunciation I 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP2 Writing the Nation 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP3 Translation and Academic Writing - Introduction to Academic Writing 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP9 Professional Cultural Competencies - US Institutions and Culture 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY16 Information Retrieval Skills I 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ENGA1 Bachelor's Thesis Seminar (Language and Literature) 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA1 Kandidaatintutkielmaseminaari (kääntäminen ja tulkkaus) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA4 Structure of English III: Grammar and Context 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA5 Linguistics II 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA8 Romanticism and Its Legacy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA11 Käännösviestintä II suomi-englanti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA13 Basic English Professional Writing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA14 Finnish Institutions Research Paper 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA17 US Popular Culture 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA20 Presentation Skills 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA19 Special Topics in Culture - Irish Society and Culture 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä 3 op

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Aineopinnot

ENGA1 Bachelor's Thesis Seminar (Language and Literature) 4 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA1 Kandidaatintutkielmaseminaari (kääntäminen ja tulkkaus) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA6 Variety in Present-day English 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA7 Postcolonial Literature 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA9 Literature and Change after 1900 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op
ENGA13 Basic English Professional Writing 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA14 Finnish Institutions Research Paper 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä 3 op
KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Perusopinnot

ENGP4 Structure of English II - Grammar II 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP4 Structure of English II - Phonology and Pronunciation II 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP5 Linguistics I 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP6 British Literature: Culture and Change from the Middle Ages to the Enlightenment 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP8 Introduction to the Main Varieties of English - Introduction to American English 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP8 Introduction to the Main Varieties of English - Introduction to British English 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP9 Professional Cultural Competencies - US Institutions and Culture 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP9 Professional Cultural Competencies - UK Institutions and Culture 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP9 Professional Cultural Competencies - Speaking Practice 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ENGA1 Bachelor's Thesis Seminar (Language and Literature) 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA1 Kandidaatintutkielmaseminaari (kääntäminen ja tulkkaus) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA6 Variety in Present-day English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA7 Postcolonial Literature 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA9 Literature and Change after 1900 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA11 Käännösviestintä II suomi-englanti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA13 Basic English Professional Writing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA23 Yritys- ja ammattiviestintä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kesäkurssit

ENGA5 Linguistics II (book exam) 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA6 Variety in Present-day English 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA7 Postcolonial Literature 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA9 Literature and Change after 1900 5 op (Opetuskieli: englanti)