x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustiede valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Opetus syyslukukaudella 2012

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Kasvatustieteiden aineopintoja

KASA3 Kasvatushistoria - Seminaari tai kirjallisuustentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen - Kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä - Kirjallinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä -Näyttökoe 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Näyttökoe 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari, Ryhmä 13 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Perusopinnot

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - Luennot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kasvatustieteiden aineopintoja

KASA3 Kasvatushistoria - Seminaari tai kirjallisuustentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen - Kirjatentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä - Kirjallinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä -Näyttökoe 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Näyttökoe 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari, Ryhmä 13 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta