Kasvatustieteiden yksikkö, vapaaehtoiset opinnot ja osaamiskokonaisuudet

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintokokonaisuuksien vastuuopettajat

Valinnaiset perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet: yliopistonlehtori Jouko Pullinen

- Kuvataide
- Käsityötiede 
- Monimateriaalinen käsityö
- Liikunta
- Matematiikka
- Musiikki
- Tekninen työ ja teknologiakasvatus
- Äidinkieli ja kirjallisuus     

Erityiskasvatus: yliopistonlehtori Hanna-Maija Sinkkonen

Esi- ja alkukasvatus: yliopistonlehtori Mari Vuorisalo

Didaktinen matematiikka: yliopisto-opettaja Jaska Poranen

Multicultural Study Programme in Education: yliopistonlehtori Inkeri Rissanen

Puhetekniikka ja vokologia (40 op): professori Anne-Maria Laukkanen

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Erityiskasvatus

Kuvataide

Matematiikka

KASMAT4 Analyysi opettajille - 5 op

Monimateriaalinen käsityö

KASLOE6.1 Tekninen työ - 5 op

Äidinkieli ja kirjallisuus

KASLOE2.1 Kielitieto - 5 op

Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

Tiedot muuttuneet! MEDU02 Research on Media, Culture and Education 5 op (Opetuskieli: englanti)

Didaktisen matematiikan perusopinnot

KASMAT4 Analyysi opettajille - 5 op

Educational Experience in Multicultural Context

KASMULTI2A International Work Experience 2–8 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA4 Comparative Education - Book exam in English 5 op (Opetuskieli: englanti)
Tiedot muuttuneet! KASS4 Struggles on Education 4 op (Opetuskieli: englanti)
KASMULTI3 Identity and Lifecourse - Lectures, reading groups and essay 5 op (Opetuskieli: englanti)
KASMULTI4 Optional Course: Finnish Education System - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Erityiskasvatus

KASERIT4 Lukeminen ja kirjoittaminen oppimisen haasteena 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Esi-ja alkukasvatus

Tiedot muuttuneet! KASVAR1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö - 2.vsk 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASERIT4 Lukeminen ja kirjoittaminen oppimisen haasteena 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Puhekasvatus ja vokologia

KASPUHA5 Puheen ja äänen harjoitusmenetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kuvataide

KASLOE4.2 Ympäristökulttuuri - 10 op

Matematiikka

KASMAT4 Analyysi opettajille - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Monimateriaalinen käsityö

KASLOE6.1 Tekninen työ - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOE6.4 Käsityömuotoilu - projekti/käytännön työ ja protfolio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Äidinkieli ja kirjallisuus

KASLOE2.1 Kielitieto - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOE2.3 Äidinkielen ja kirjallisuuden soveltava projekti - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

Tiedot muuttuneet! MEDU07 Transcultural perspectives in developing media education 5 op (Opetuskieli: englanti)

Didaktisen matematiikan perusopinnot

KASMAT4 Analyysi opettajille - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Educational Experience in Multicultural Context

KASMULTI2A International Work Experience 2–8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASMULTI2C Practical Observation and Reflection of ECEC - Observation, written tasks, report 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Theoretical Aspects of Multicultural Education

KASMULTI5 Visiting Lectures - Lectures 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASMULTI4 Optional Course (varying themes) - Seminar 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA4 Comparative Education - Book exam in English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Tiedot muuttuneet! KASS4 Struggles on Education 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASMULTI3 Identity and Lifecourse - Lectures, reading groups and essay 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASMULTI4 Critical introduction to intercultural education and communication 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASMULTI4 Optional Course: Finnish Education System - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Erityiskasvatus

Puhekasvatus ja vokologia

KASPUHP2 Oman äänen analyysi ja harjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASPUHS6 Puhe ja ääni tieteellisen tutkimuksen kohteena 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Liikunta

KASLOE8.3 Liikunnan projekti (5 op) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

MEDU04 Mediated learning environments 5 op (Opetuskieli: englanti)

Didaktisen matematiikan perusopinnot

Educational Experience in Multicultural Context

KASMULTI2A International Work Experience 2–8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA4 Comparative Education - Book exam in English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSA3 Education, Work and Culture 5 op (Opetuskieli: englanti)
KASMULTI4 Optional Course: Finnish Education System - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

KASYRIT Yrittäjyyskasvatus 5 op
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Erityiskasvatus

KASERIT3 Moniammatilliset oppimisyhteisöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Esi-ja alkukasvatus

Puhekasvatus ja vokologia

Kuvataide

KASLOE4.2 Ympäristökulttuuri - 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Liikunta

KASLOE8.3 Liikunnan projekti (5 op) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikka

KASMAT3 Matemaattinen ja pedagoginen ongelmanratkaisu - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOE9.5 Soveltava projekti - projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Monimateriaalinen käsityö

KASLOE6.2 Teknologiakasvatus - Teknologia 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOE6.3 Käsityöilmaisu - projekti/käytännön työ ja portfolio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot

Didaktisen matematiikan perusopinnot

KASMAT3 Matemaattinen ja pedagoginen ongelmanratkaisu - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Educational Experience in Multicultural Context

KASMULTI2A International Work Experience 2–8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASMULTI2C Practical Observation and Reflection of ECEC - Observation, written tasks, report 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Theoretical Aspects of Multicultural Education

KASSY2 Monikulttuurisuus ja koulutuspolitiikka - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASMULTI5 Visiting Lectures - Lectures 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASMULTI3 Identity and Lifecourse - Lectures, reading groups and essay 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASMULTI4 Optional Course: Education for Inclusive Citizenship - Seminar 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASMULTI4 Optional Course (varying themes) - Seminar 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA4 Comparative Education - Book exam in English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSY3 Education in Developing Countries: Problems and Possible Solutions - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSA3 Education, Work and Culture 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASMULTI4 Optional Course: Finnish Education System - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

KASJOHT3 Moniammatilliset johtamisopinnot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASYRIT Yrittäjyyskasvatus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta