x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Opettajan pedagogiset opinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta - Luennot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA1 Ainedidaktiikka 1 - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus - Luennot ja seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA4 Perusharjoittelu - Opetusharjoittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA6 Laajentava harjoittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yliopistopedagogiikan perusopinnot

PEDAYP1A Oppiminen asiantuntijuuden kehittymisenä (syksyn ryhmä) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYP1B Osaamistavoitteet ja oppimisen arviointi (syksyn ryhmä) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYP2B Ohjaus yliopistossa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYP2C Kehittämistehtävä - Projekti/käytännön työ 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, elinikäinen oppiminen ja kasvatus

Opettajan pedagogiset opinnot, varhaiskasvatus

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Opettajan pedagogiset opinnot, elinikäinen oppiminen ja kasvatus

Opettajan pedagogiset opinnot, varhaiskasvatus

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - Luennot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA2 Ainedidaktiikka 2 - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus - Luennot ja seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA5 Syventävä harjoittelu - Opetusharjoittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA6 Laajentava harjoittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA7 Tutkiva opettaja - Seminaari 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yliopistopedagogiikan perusopinnot

PEDAYP1A Oppiminen asiantuntijuuden kehittymisenä (kevään ryhmä) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYP1B Osaamistavoitteet ja oppimisen arviointi (kevään ryhmä) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYP2A Osallistava opetussuunnitelmatyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYP2C Kehittämistehtävä - Projekti/käytännön työ 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, elinikäinen oppiminen ja kasvatus

Opettajan pedagogiset opinnot, varhaiskasvatus

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta