Kasvatustieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintokokonaisuuksien vastuuopettajat

Kasvatustieteiden perusopinnot: yliopistonlehtori Sirpa Mäkinen

Kasvatustieteiden aineopinnot: yliopistonlehtori Vesa Korhonen

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot: yliopistonlehtori Pirjo Kulju

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot: yliopistonlehtori Mari Vuorisalo

Matematiikan aineenopettajan koulutus (Aikama): yliopisto-opettaja Jaska Poranen

Kasvatustieteiden perusopintojen yhteiselle Moodle-alueelle kirjautuminen:

Kirjaudu kirjautumisohjeen avulla.

Perehdy tarkasti yhteisellä Moodle-alueella olevaan kasvatustieteiden perusopintojen yleisohjeeseen. Yhteisellä alueella on myös lista KASP1-KASP4 -jaksojen kirjallisuustenttien teoksista.
      

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA4 Comparative Education - Book exam in English 5 op (Opetuskieli: englanti)

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA4 Comparative Education - Book exam in English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma

KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

Tiedot muuttuneet! KASLOH1 Perusharjoittelu A - Ohjattu opetusharjoittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Tiedot muuttuneet! KASLOM2 Kieli ja kielentäminen -2. vsk 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM4 Kuva- ja mediakulttuurit - Kuvakulttuurit - 1. vsk (luennot) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tiedot muuttuneet! KASLOM5 Matemaattiset aineet - Koulugeometria - 2 vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM6 Biologia ja ympäristötieto - Biologian kenttäkurssi - 2. vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tiedot muuttuneet! KASLOM6 Biologia ja ympäristötieto - Biologian kenttäkurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM7 Käsityö - Käsityö -1. vsk (luennot) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A - 1. vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet - 1 vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla - 1. vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Tiedot muuttuneet! KASVAR1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö - 2.vsk 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR2 Inklusiivinen varhaiskasvatus - 3.vsk 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tiedot muuttuneet! KASVAR4 Moniammatillisuus, yhteisö ja vuorovaikutus - 3.vsk 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR10 Kuvataiteen perusteet - 1.vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR10 Kuvataidekasvatus - 2.vsk 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musiikin perusteet - 1.vsk 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Eheyttävä musiikkikasvatus - 2.vsk 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musisointi - 1.vsk 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikan perusteet - 1.vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa - 2.vsk 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Yleiset opiskeluvalmiudet

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA4 Comparative Education - Book exam in English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

KASLOH3 Laaja-alaistava harjoittelu - Ohjattu opetusharjoittelu 9 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

KASLOM7 Käsityö - Käsityö -1. vsk (luennot) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM7 Käsityö - Käsityö (pienryhmäopetus ryhmät 1a-5a) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM8 Draama - 2.vsk 5 op
KASLOM9 Kuvataide - 2. vsk 5 op
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet - 1 vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa B - 2. vsk 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla - 1. vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVAR11 Varhaisiän musiikkikasvatus - 2.vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musisointi - 1.vsk 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikan perusteet - 1.vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa - 2.vsk 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Yleiset opiskeluvalmiudet

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.2 Kasvatus, tieto ja teoria - Luennot 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA4 Comparative Education - Book exam in English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

KASLOM8 Draama - 2.vsk 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM9 Kuvataide - 2. vsk 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet - 1 vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musiikkikasvatuksen perusteet 2 - 1. vsk 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla - 1. vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVAR2 Erilaisuudesta moninaisuuteen - 1.vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR3 Pedagoginen kehittäminen ja johtajuus - 3.vsk 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR9 Lastenkirjallisuus ja draama - 3.vsk + 1.vsk ryhmä 4 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musisointi - 1.vsk 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikan perusteet - 1.vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa - 2.vsk 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta