x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Vaihtoehtoiset aineopinnot

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

KASLOH1 Perusharjoittelu A 5 op

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVAR1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR4 Moniammatillisuus, yhteisö ja vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR10 Kuvataidekasvatus - Kuvataiteen perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR10 Kuvataidekasvatus - Kuvataidekasvatus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musiikkikasvatus - Musisointi 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaistet opinnot

KASLOM2 Kieli ja kielentäminen - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM5 Matemaattiset aineet - Koulugeometria 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM7 Käsityö - Käsityö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa B 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Yleiset opiskeluvalmiudet

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

KASLOH3 Laaja-alaistava harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVAR10 Kuvataidekasvatus - Kuvataidekasvatus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musiikkikasvatus - Varhaisiän musiikkikasvatus 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaistet opinnot

KASLOM8 Draama - 5 op
KASLOM9 Kuvataide - Osallistuminen opetukseen 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM9 Kuvataide - portfolio 1 op
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa B 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Yleiset opiskeluvalmiudet

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.2 Kasvatus, tieto ja teoria 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

KASLOH2 Perusharjoittelu B 5 op

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVAR3 Pedagoginen kehittäminen ja johtajuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaistet opinnot

KASLOM5 Matemaattiset aineet - Fysiikka ja kemia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM7 Käsityö - Projektiosio 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM8 Draama - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM9 Kuvataide - Osallistuminen opetukseen 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM9 Kuvataide - portfolio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musiikkikasvatuksen perusteet 2 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musiikkikasvatuksen perusteet 2 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta