Johtamiskorkeakoulun yhteiset teemakokonaisuudet

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

JKKYVP11 Työhyvinvointi 5 op
HALJUA25 Julkistalousoikeus 5 op
KATYVA41 Arvonlisäverotus 5 op
KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op
KATTAA21 Ekonometria 5 op
KATLAP21 Laskentatoimen perusteet 5 op
JKKYLECT Vierailuluentoja johtamisesta 2–5 op
JKKYINA11 Demola-projektityö I 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYINA11 Demola Project 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYJOTE1 Introduction to leadership and management 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Autumn 2018 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA31/32/S26 Agenda-Setting in Public Policy (POMLFCS1) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA22 Politics of Memory in Eastern Europe 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA31/S21 Current and Future Challenges of World Politics and Economy (POMLFCS3) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)

Perusopinnot

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
KATTAA21 Ekonometria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVA34 Pankkioikeus 5 op
KATVRA24 Sijoitustoiminta 5 op
JKKYLECT Vierailuluentoja johtamisesta 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JKKYINA11 Demola-projektityö I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLKVA43 Ydinaseet ja kansainvälinen politiikka 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA12 Business Models 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYINA11 Demola Project 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA15 Foundations of Ecological Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALHAA15 Organisational Change Dynamics and Management 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALDIGI01 Knowledge, business and work in a digital society 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYJOTE1 Introduction to leadership and management 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Autumn 2018 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA13 Sustainable business practices (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA41 Commercial Actors in Security and War 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATJOA12 Organizational Behavior (Independent study, Autumn 2018) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

HALKOS22 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus - Harjoitustyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tiedot muuttuneet! KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

Aineopinnot

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA14 Business, Society and Nature (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUA24 European Union Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYINA11 Demola Project 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA21/22/S22 Politicization in Europe and the EU 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Online course) 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA23 European, Eurasian and Global Energy Policies 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA13 Sustainable business practices (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS11 Behavioral Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA21/22/S22 Politicization in Europe and the EU 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVS32 Europe's Wicked Policy Problems (POMLFCS2) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

KATVAA11 Yritysetiikka (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATLITO7 Introduction to Corporate Social Responsibility 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA13 Sustainable business practices (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
HALEUA11 EU Financial Management 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
JKKYINA11 Demola Project 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Online course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Spring 2019 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATJOA12 Organizational Behavior (Independent study, Spring 2019) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

Aineopinnot

KATVAA11 Yritysetiikka (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta