x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Johtamiskorkeakoulun yhteiset teemakokonaisuudet

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

HALJUA25 Julkistalousoikeus 5 op
KATYVA41 Arvonlisäverotus 5 op
KATTAA21 Ekonometria 5 op
KATLAP21 Laskentatoimen perusteet 5 op
KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op
JKKYVP11 Työhyvinvointi 5 op
JKKYINA11 Demola-projektityö 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA11 Business Ethics - Lectures, assignments and exam 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYINA11 Demola Project 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYOA12 Fighting against Social Injustices and Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATSTA12 Business models 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATTAA37 Monetary Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALHAA15 Organisational Change Dynamics and Management 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA11 Business Ethics (Option 2: independent assignment and exam) 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYINA11 Demola Project 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
HALDIGI01 Knowledge, business and work in a digital society 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALJUA24 European Union Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA14 Business, Society and Nature 5 op (Opetuskieli: englanti)
Globalisation and Corporate Responsibility 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA11 Business Ethics (Option 2: independent assignment and exam) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA31/32/52 Democracy and Representation 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS11 Behavioral Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA13 Sustainable business practices 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA22/S22 The Euro Crisis in Perspective 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
HALEUA11 EU Financial Management 5 op (Opetuskieli: englanti)
Globalisation and Corporate Responsibility 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA11 Business Ethics (Option 2: independent assignment and exam) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

HALKOS27 Korkeakoulut työyhteisöinä 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA22/S22 The Euro Crisis in Perspective 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
KATVRS42 Investment Management in Insurance Institutions 5 op (Opetuskieli: englanti)

Perusopinnot

JKKYINA15 Yritysappro 2 op