Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJELMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2017-2018.

Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Antti Saloniemi

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Antti Saloniemi, Porin yksikkö (kirjatentti)

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus:

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

YKT10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Hanna-Kaisa Hoppania

YKT10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi, Porin yksikkö

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiia Vaajala(kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: Sirpa Syvänen

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen: ks. Johtamiskorkeakoulu

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari:

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Antti Saloniemi

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Antti Saloniemi

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Tutkielmaopinnot

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Tutkimus-ja asiantuntijataidot

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Tutkimus-ja asiantuntijataidot

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (itsenäinen suoritustapa) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit