x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJELMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2017-2018.

Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Antti Saloniemi

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Antti Saloniemi, Porin yksikkö (kirjatentti)

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus:

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

YKT10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Hanna-Kaisa Hoppania

YKT10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi, Porin yksikkö

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiia Vaajala(kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: Sirpa Syvänen

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen: ks. Johtamiskorkeakoulu

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari:

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Antti Saloniemi

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Antti Saloniemi

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Orientaatio opintoihin

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Orientaatio opintoihin

Orientoivat opinnot Pori   Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimus-ja asiantuntijataidot

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Tutkimus-ja asiantuntijataidot

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Tutkimus-ja asiantuntijataidot

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit