x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJELMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2015-2016.

Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Antti Saloniemi

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Pertti Koistinen (opetus), Antti Saloniemi, Porin yksikkö (kirjatentti)

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Antti Saloniemi,

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Katja Repo

SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi, Porin yksikkö

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiina Mälkiä (kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: Sirpa Syvänen (kirjatentti)

THV2 Työhyvinvoinnin johtaminen: Jaana-Piia Mäkiniemi

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: Antti Saloniemi

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Antti Saloniemi

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Antti Saloniemi

 

 

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Tutkimus -ja asiantuntijataidot

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Syventävät opinnot

THV1 Johdatus työn ja työmarkkinoiden tutkimiseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimus -ja asiantuntijataidot

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Syventävät opinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Syventävät opinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta