Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJELMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2018-2019.

Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Antti Saloniemi

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Antti Saloniemi, Porin yksikkö (kirjatentti)

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: harjoittelun koordinaattori: Johanna Elo

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja Pasi Pyöriä 

YKT10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Jouko Nätti

YKT10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Jouko Nätti, Pasi Pyöriä (KLK 2019)

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Markku Sippola, Satu Ojala

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori 

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: kurssin opettaja

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen: ks. Johtamiskorkeakoulu

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: Pasi Pyöriä 

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Pasi Pyöriä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Pasi Pyöriä

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Tutkimushaastattelu: taito, tyylit ja kohderyhmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Keskustelunanalyysi (verkkokurssi), syksy 2018 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Diskurssianalyysi 5 op

Tutkielmaopinnot

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Keskustelunanalyysi (verkkokurssi), kevät 2019 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM5.1 Urban Ethnography: The Social, Political and Economic Dimensions of Marginalization 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOS10.1.4 SOS6.2.3 Työelämän vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta