x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJELMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2016-2017.

Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Jouko Nätti

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Antti Saloniemi, Porin yksikkö (kirjatentti)

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Pasi Pyöriä, harjoittelun koordinaattori: Johanna Elo

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Hanna-Kaisa Hoppania

SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi, Porin yksikkö

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiina Mälkiä (kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: Sirpa Syvänen

THV2 Työhyvinvoinnin johtaminen: Jaana-Piia Mäkiniemi

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: Pasi Pyöriä (koordinaattori Jouko Nätti)

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Pasi Pyöriä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Pasi Pyöriä

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Tutkimushaastattelu: tyyli, taito ja kohteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOSM5.1 Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.1.3 Universal Basic Income: New Avenues in Social Welfare Policy 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta