x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJELMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2014-2015.

Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Jouko Nätti

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Pertti Koistinen (opetus), Antti Saloniemi, Porin yksikkö (kirjatentti)

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Pasi Pyöriä, harjoittelun koordinaattori: Johanna Elo

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Jouko Nätti

SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi, Porin yksikkö

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiina Mälkiä (kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: Sirpa Syvänen

THV2 Työhyvinvoinnin johtaminen: Jaana-Piia Mäkiniemi

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: Pasi Pyöriä (koordinaattori Jouko Nätti)

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Pasi Pyöriä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Pasi Pyöriä

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Vieraalla kielellä annettava opetus

Tutkielmaopinnot

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari (Tampere) - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

SOSM5.1 Työ Euroopassa 5 op
SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Hyvinvointiin vaikuttaminen: interventiot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit