x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kauppatieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS22 Business Competence 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVRS52 Risk Management and Supervision of Insurance Institutions 5 op (Opetuskieli: englanti)

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op
KATTAS40 Austerity-seminaari 5–10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS21 Strateginen johtaminen 5 op
KATJOS31 Organisaatioteoria 5 op

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS44 Eurooppa-vero-oikeus 5 op

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma (syksyn ryhmä) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma - Tutkimusseminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATMAS13 Markkinoinnin teoria 5 op

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS21 Mikrotalousteorian jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS40 Austerity-seminaari 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

KATLAS12 Johdon laskentatoimi ja inhimillinen käyttäytyminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (syksy) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS11 Johtajuuden nykysuuntia 5 op
KATJOS32 Organisaatioiden kehittäminen ja konsultointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (2016-2017) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS42 Service Management 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS51 Työeläkejärjestelmät 5 op
KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma - Tutkimusseminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS40 Austerity-seminaari 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATTAS35 Trade and Development 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATLAS23 Strategic Management Accounting and Control 10 op (Opetuskieli: englanti)
KATRAS11 Behavioral Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS13 Johtamisviestintä 5 op
KATJOS32 Organisaatioiden kehittäminen ja konsultointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (2016-2017) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS43 Networks in Service Business 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

KATJOS13 Johtamisviestintä 5 op
KATVAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma (kevään ryhmä) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVRS42 Investment Management in Insurance Institutions 5 op (Opetuskieli: englanti)

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma - Tutkimusseminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS22 Makrotalousteorian jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATTAS35 Trade and Development 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS40 Macroprudential Policy and Financial Stability 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 10 op
KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (kevät) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op
KATJOS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (2016-2017) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (alkaa kevät 2017) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS12 Practices of Strategic Leadership 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op
KATVAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta