x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALHAS15 Implementation and Evaluation of Public Policies 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (hallintotiede) - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALHAS15 Implementation and Evaluation of Public Policies 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
HALHAS17 Research on Public Management and Organizations 5 op (Opetuskieli: englanti)

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkisoikeus) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkinen talousjohtaminen) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JKKYPS1 Performance management in public organizations 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS15 Kunta- ja aluejohtamisen vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta

HALYAS12 Tila, paikka ja aika 10 op
HALYAS14 Vaihtuvasisältöiset erikoiskurssit,Kaupunki kertomuksena 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (hallintotiede) - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALHAS21 Governing Hybrid Organizations 5 op (Opetuskieli: englanti)

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkisoikeus) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkinen talousjohtaminen) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALHAS21 Governing Hybrid Organizations 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALKAS12 Institutions, Innovation and Economic Renewal 10 op (Opetuskieli: englanti)
HALKAS14 Europe in transition 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta

HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALHAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (hallintotiede) - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkisoikeus) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkinen talousjohtaminen) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALKAS12 Institutions, Innovation and Economic Renewal 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta