x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Syventävät opinnot

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALHAS99 Pro gradu -tutkielma - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALKAS11 Paikallinen muutos ja hallinta - Lukupiiri 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -tutkielma 40 op

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALKAS14 Europe in transition 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS12 Globaalit palvelut ja niiden organisointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALHAS99 Pro gradu -tutkielma - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS12 Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta