x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Bioteknologian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Valinnaiset opinnot

BTK1085 Projektiharjoittelu 5–8 op

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Perusopinnot

BTK2045 Biokemian menetelmät 3 op
BIO2200 Introduction to computational biology 3 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

BTK2020 Biomolekyylit 6 op

Valinnaiset opinnot

BTK1080 Experimental animal course 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Yhteiset opinnot

BTK0001 Orientoivat opinnot - HOPS1 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK0021 Statistics in Biomedicine 5 op (Opetuskieli: englanti)
KKSUBMT Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

BTK2045 Biokemian menetelmät 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

BTK2020 Biomolekyylit 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2036 Biokemian työt 5 op
BTK2051 Molekulaarinen solubiologia 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK1053 Soluviljely 5 op
BTK3210 KEB-62100 Orgaaninen kemia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2085 Bioinformatics tools (autumn 2017) 3 op (Opetuskieli: englanti)

Valinnaiset opinnot

BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Yhteiset opinnot

BTK0030 Tutkimuksen perusteet ja etiikka 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

Aineopinnot

BTK2040 Molekyylibiologia 5 op
BTK2025 Aineenvaihdunta 8 op
BTK2070 Rakennebiologia 5 op
BTK1053 Soluviljely 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2112 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma - Kandiseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Valinnaiset opinnot

BTK2100 Biotechnical product development 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Perusopinnot

BTK1061 Basic concepts of genetics - Lectures 3–5 op (Opetuskieli: englanti)
BTK1061 Basic concepts of genetics - Data analysis 2 op (Opetuskieli: englanti)
BTK2045 Biokemian menetelmät 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK5557 ELT-70100 Kudosteknologian perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

BTK2040 Molekyylibiologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2025 Aineenvaihdunta 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2223 Basics of immunology 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2085 Bioinformatics tools (spring 2018) 3 op (Opetuskieli: englanti)

Valinnaiset opinnot

BTK2100 Biotechnical product development 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2037 Biokemian työt: Proteiinit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2056 Solubiologian työt 5 op
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta