Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

http://www.uta.fi/ltl/ven

Viestintätieteiden tiedekunta, PinniB-rakennus, 4. kerros, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tutkinto-ohjelman henkilökunnan yhteystiedot

Edellytykset

Venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen 28.8. Lue tarkemmat ohjeet opetusohjelman kohdasta VENP0 Lähtötasokoe. Lähtötasokokeen yhteydessä todetaan myös tarvittava suomen kielen taito.

Kurssi-ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2018 kursseille alkaa ma 20.8. ja päättyy ke 29.8.

Ilmoittautuminen kevään 2019 kursseille alkaa pe 30.11. ja päättyy su 9.12.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Lähtötasokoe

Lähtötasokoe

VENP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: venäjä)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Aineopinnot/Kääntäminen ja tulkkaus

VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op

Syventävät opinnot/Kieli ja kulttuuri

VENS4 Seminaari II 7 op
VENS8 Tyylioppi 5 op (Opetuskieli: venäjä)

Metodiopinnot (syventävät opinnot)

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP2 Kielioppi II (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4/VENK2 Kirjallinen viestintä I - Kirjallinen tuottaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen - Johdatus käännösprosessiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/Kieli ja kulttuuri

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6 Venäjän kielen rakenne - Morfologia 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6/VENK3 Venäjän kielen rakenne - Tekstin ymmärtäminen II 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia/ Istorija russkoj literatury XIX i XX vekov 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/Kääntäminen ja tulkkaus

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA16 Kääntäminen äidinkieleen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot/Kieli ja kulttuuri

VENS1 Kirjallinen ja suullinen viestintä III/Pis'mennaja i razgovornaja praktika 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS2 Tekstin ymmärtäminen III 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS4 Seminaari II - Tieteellisen tekstin tuottaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RUST5/VENS10 Media and the Arctic (POMLFCS3) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Metodiopinnot (syventävät opinnot)

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Perusopinnot

VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4/VENK2 Kirjallinen viestintä I - Kirjallinen tuottaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/Kieli ja kulttuuri

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6 Venäjän kielen rakenne - Syntaksi 3 op (Opetuskieli: venäjä)
VENA8 Kirjallisuuden analyysi/Analiz hudozhestvennoj literatury 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/Kääntäminen ja tulkkaus

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot/Kieli ja kulttuuri

VENS1 Kirjallinen ja suullinen viestintä III/Pis'mennaja i razgovornaja praktika 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RUST5/VENS10 Media and the Arctic (POMLFCS3) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS10 Mediadiskurssi 5 op (Opetuskieli: venäjä)
RUST1/VENS20 Culture and everyday life of the "Soviet Thaw" 5 op (Opetuskieli: englanti)
RUST1/RUST3 Environmental History and Cultural Ecology of Russia (VENS20) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Metodiopinnot (syventävät opinnot)

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Perusopinnot

VENP2 Kielioppi II (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Fonetiikka 2 op (Opetuskieli: venäjä)
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4/VENK2 Kirjallinen viestintä I - Kirjallinen tuottaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I - Sanasto- ja rakenneharjoitukset 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5/VENK2 Näkökulmia kääntämiseen - Tekstin ymmärtäminen 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/Kääntäminen ja tulkkaus

VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot/Kieli ja kulttuuri

VENS3 Venäjän kulttuuri 5 op
VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RUST1/RUST3 Environmental History and Cultural Ecology of Russia (VENS20) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
RUST5/VENS19/20 Media Landscape in Russia: Regional Perspective 5 op (Opetuskieli: englanti)

Metodiopinnot (syventävät opinnot)

SUOA5/YKIEA1 Menetelmäopinnot / Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta