Suomen kieli valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetushenkilökunnan yhteystiedot ovat tiedekunnan yhteystietosivulla.

Opiskelukäytännöistä ks. tutkinto-ohjelman opetusohjelman alkuteksti. Suomen ielessä ei ole opetusta viikoilla 42 ja 9.

Suomen kieli valinnaisina opintoina
Suomen kielessä ei järjestetä lähtötasokoetta, vaan opinnot ovat avoimia myös muille opiskelijoille. Kursseille pääsy saattaa olla rajoitettua. Kursseille valitaan ensisijaisesti ne, joille opintojakso on pakollinen (tutkinto-ohjelman omat opiskelijat sekä aineenopettajakoulutuksen osallistuvat kirjallisuuden opiskelijat, joilla on optio tai suoritusoikeus pedagogisiin opintoihin). Loput paikat täytetään suoritettujen suomen kielen opintopisteiden mukaan ja tarvittaessa arpomalla.

Yliopistollinen suomen kielen opiskelu vaatii kykyä kielelliseen analyysiin sekä koulukieliopin oppisisältöjen tuntemusta (peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti). Ennen opintojen aloittamista voi koulutietojen tueksi halutessaan tutustua johonkin suomen kielen peruskielioppiin, esim. Leino, Pirkko 1999. Suomen kielioppi. Otava tai Ikola, Osmo 2001. Nykysuomen opas. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 65.

Valinnaisina opintoina voi suorittaa perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, syventävät opinnot 60 op, suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuuden tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuuden, ks. kokonaisuuksien kuvaukset opinto-oppaasta. Erikoistumiskokonaisuuksien opintojaksoille on muutamia paikkoja muille kuin suomen kielen omille opiskelijoille. Huomaa kokonaisuuksien jaksojen edeltävyyssäännöt! Jos opiskelija suorittaa kokonaisuuksista vähintään 20 op (jaksot 1-4 ilman harjoittelua), hän saa erikoistumisestaan merkinnän myös tutkintotodistukseen.

Suomen kielen opinnot aloitetaan jaksosta SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi. Lukuvuonna 2018-2019 jakson SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto voi myös suorittaa samanaikaisesti SUOP1:n kanssa. Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tulee suorittaa yksikön yhteisistä opinnoista opintojakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset ja opetettavan aineen opinnot on kuvattu opiskelun oppaassa. Opettavan aineen opintoihin kuuluu kirjallisuustieteen, suomen kielen sekä puheviestinnän opintoja.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Perusopinnot

VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Aineopinnot

SUOA2 Kielen variaatio 5 op
TRSU07 Käännösten suomi 5 op
SUOR4/A6 Nimistöntutkimus 5 op

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA2 Kielen variaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR1/A6 Semantiikan harjoituskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSU07 Käännösten suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR4/A6 Nimistöntutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SUOS2 Johdatus seminaarityöskentelyyn 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOT1 Työelämän tekstitaidot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR1/A6 Semantiikan harjoituskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR4/A6 Nimistöntutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOV2 Kielitaito ja kielitaidon arviointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

SUOT1 Työelämän tekstitaidot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus

SUOV2 Kielitaito ja kielitaidon arviointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op
SUOP4 Merkitys 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP4 Merkitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA5/YKIEA1 Menetelmäopinnot / Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOK2/A6/S8 Tampereen puhekieli 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOT3 Työelämäviestinnän tutkimus- tai kehityshanke 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOK2/A6/S8 Tampereen puhekieli 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

SUOT3 Työelämäviestinnän tutkimus- tai kehityshanke 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta