x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kieli valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Tutkinto-ohjelman kotisivut

Viestintätieteiden tiedekunta, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta löydät tiedekunnan sivuilta.

Edellytykset

Ranskan kieltä valinnaisina opintoina opiskelemaan pyrkivien on osallistuttava elokuussa järjestettävään lähtötasokokeeseen.  Katso tarkemmat tiedot kohdasta RANP0 Lähtötasokoe. Muista myös ilmoittautua kokeeseen!

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2017 kursseille tapahtuu NettiOpsussa. Ilmoittautuminen alkaa ma 21.8.2017 ja päättyy aine- ja syventävien opintojen osalta to 31.8.2017. Perusopintojen osalta ilmoittautuminen päättyy pe 1.9.2017.

Kevätlukukauden 2018 kursseille ilmoittautumisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain ranskan kielen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Lähtötasokoe

Lähtötasokoe

RANP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: ranska)

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Yksikön yhteiset opinnot (pakollinen perusopintomerkinnän saamiseksi)

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP2 Communication orale/Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)

Syventävät opinnot

RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS1 Sciences du langage/Kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Yksikön yhteiset opinnot (pakollinen perusopintomerkinnän saamiseksi)

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP2 Communication orale/Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANA1 Syntaxe du français/ Ranskan syntaksi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (Groupe A)/ Ranskan kielen tuottaminen (ryhmä A) 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA6 Littérature française II/Ranskan kirjallisuus II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANAV2 Linguistique contrastive/Kontrastiivinen kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSV5 Tendances de la littérature française moderne/Ranskalaisen nykykirjallisuuden suuntauksia 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS1 Sciences du langage/Kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodologia

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Yksikön yhteiset opinnot (pakollinen perusopintomerkinnän saamiseksi)

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I/ Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodologia

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Yksikön yhteiset opinnot (pakollinen perusopintomerkinnän saamiseksi)

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I/ Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (Groupe B)/ Ranskan kielen tuottaminen (ryhmä B) 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA4 Le français dans le temps et dans l'espace/ Ranskan kielen ajallinen ja alueellinen variaatio 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

RANS3 Littérature et société françaises/Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSV1 Linguistique textuelle et analyse du discours/Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodologia

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta