Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Viestintätieteiden tiedekunta, PinniB-rakennus, 4. kerros, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tutkinto-ohjelman henkilökunnan yhteystiedot

Kurssi-ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen syksyn 2018 kursseille alkaa ma 20.8. ja päättyy la 25.8.

Ilmoittautuminen kevään 2019 kursseille alkaa pe 30.11. ja päättyy su 9.12.

HUOM! Russian Studies -kursseille on erilainen ilmoittautumisaikataulu, tarkista asia kunkin kurssin kohdalta erikseen.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Syventävät opinnot

VENS4 Seminaari II 7 op
VENS8 Tyylioppi 5 op (Opetuskieli: venäjä)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yleiset valmiudet

LTLY210 Työelämän korttipakka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY213 Johdatus tilastotieteeseen 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY214 Kielisuihkutustoiminta osana varhaista kielikasvatusta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

VENS1 Kirjallinen ja suullinen viestintä III/Pis'mennaja i razgovornaja praktika 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS2 Tekstin ymmärtäminen III 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS4 Seminaari II - Tieteellisen tekstin tuottaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RUST5/VENS10 Media and the Arctic (POMLFCS3) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

VENS1 Kirjallinen ja suullinen viestintä III/Pis'mennaja i razgovornaja praktika 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RUST5/VENS10 Media and the Arctic (POMLFCS3) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS10 Mediadiskurssi 5 op (Opetuskieli: venäjä)
RUST1/VENS20 Culture and everyday life of the "Soviet Thaw" 5 op (Opetuskieli: englanti)
RUST1/RUST3 Environmental History and Cultural Ecology of Russia (VENS20) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Metodiopinnot

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

VENS3 Venäjän kulttuuri 5 op
VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RUST1/RUST3 Environmental History and Cultural Ecology of Russia (VENS20) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
RUST5/VENS19/20 Media Landscape in Russia: Regional Perspective 5 op (Opetuskieli: englanti)
VENS13 Monikielisyys ja -kulttuurisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

SUOA5/YKIEA1 Menetelmäopinnot / Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta