x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

http://www.uta.fi/ltl/ven

Viestintätieteiden tiedekunta, PinniB-rakennus, 4. kerros, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tutkinto-ohjelman henkilökunnan yhteystiedot

Uudet opiskelijat

Uusien opiskelijoiden tervetulo- ja infotilaisuus järjestetään tiistaina 5.9. klo 10-12 tilassa PinniB 4087. Tervetuloa!

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen lähtötasokoe järjestetään keskiviikkona 30.8.2017. Kokeen perusteella suositellaan mahdollisesti osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op). Lue kokeesta tarkemmin opetusohjelman kohdasta VENP0 Lähtötasokoe!

Kurssi-ilmoittautuminen

Syyslukukauden 2017 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 21.8. ja päättyy torstaina 31.8. HUOM! Jos kurssi alkaa vasta II periodissa, päättyy ilmoittautuminen 15.10.

Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös kieli- käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot.

Kevätlukukauden 2018 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa pe 1.12.-su 10.12.2017 välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Kieli- ja viestintäopinnot

Erityisesti Viestintätieteiden tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta. Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet

Lähtötasokoe

VENP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: venäjä)

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Täydentävät opinnot

Aineopinnot/ kielen ja kulttuurin opintopolku

VENA6 Venäjän kielen rakenne - Morfologia 4 op (Opetuskieli: venäjä)
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä)

Aineopinnot/ kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku

VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Yleiset valmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät opinnot

VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP1 Kielioppi I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4/VENK2 Kirjallinen viestintä I - Kirjallinen tuottaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen - Johdatus käännösprosessiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/ kielen ja kulttuurin opintopolku

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6 Venäjän kielen rakenne - Morfologia 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6/VENK3 Venäjän kielen rakenne - Tekstin ymmärtäminen II 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia/ Istorija russkoj literatury XIX i XX vekov 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/ kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA16 Kääntäminen äidinkieleen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA9 Käännöstaidon kehitysharjoituksia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Yleiset valmiudet

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot

Täydentävät opinnot

VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP2 Kielioppi II (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4/VENK2 Kirjallinen viestintä I - Kirjallinen tuottaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/ kielen ja kulttuurin opintopolku

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6 Venäjän kielen rakenne - Syntaksi 3 op (Opetuskieli: venäjä)
VENA8 Kirjallisuuden analyysi/Analiz hudozhestvennoj literatury 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA14 Nyky-Venäjä venäjänkielisessä mediassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/ kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA14 Nyky-Venäjä venäjänkielisessä mediassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Yleiset valmiudet

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät opinnot

VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP2 Kielioppi II (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP2 Kielioppi II (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Fonetiikka 2 op (Opetuskieli: venäjä)
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4/VENK2 Kirjallinen viestintä I - Kirjallinen tuottaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I - Sanasto- ja rakenneharjoitukset 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5/VENK2 Näkökulmia kääntämiseen - Tekstin ymmärtäminen 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/ kielen ja kulttuurin opintopolku

VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/ kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku

VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta