x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat yksikön yhteystietosivulla.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Mahdolliset opetustauot ovat kurssikohtaisia.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö
Syventävät opinnot: professori Anneli Pajunen. Kokonaismerkintää pyydetään sähköpostitse opintokoordinaattori Maija Ohvolta.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Erikoistumiskokonaisuudet
Syventävien opintojen sisällä tarjolla olevissa erikoistumisopinnoissa on kaksi sellaista kokonaisuutta, joista voi saada erillisen merkinnän: suomi toisena ja vieraana kielenä sekä työelämäviestintä ja kielikonsultointi. S2-kokonaisuutta ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuudesta voi suorittaa 25 op. Jos opiskelija suorittaa niistä vähintään 20 op (jaksot 1-4 ilman harjoittelua), hän saa erikoistumisestaan merkinnän myös tutkintotodistukseen.

Syventävien erikoiskursseille ovat etusijalla ne, jotka eivät vielä ole suorittaneet erikoistumisopintoja. Opintokokonaisuuksia voivat suorittaa myös muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, kunhan vaadittavat edeltävät opinnot on suoritettu.

Ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy suomen kielen kandidaattiohjelman kohdalta.

Jaksojen suorittaminen itsenäisesti
Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti portfolioina, esseinä tai kirjallisina tentteinä. Ks. tiedekunnan yleiset tenttipäivät.

Tentittävä kirjallisuus sekä muut itsenäisten suoritustapojen ohjeet ovat opiskelun oppaassa.

Itsenäisten suoritusten vastaanottajat:
SUOS1 Suomi ja maailman kielet, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus, essee, Niina Lilja.
SUOV3 Suomen kielen rakenne S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja.
SUOV4 Vuorovaikutus ja tekstit S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja.
SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I, kirjallinen tentti, Riikka Nissi
SUOT4 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso II, essee, Riikka Nissi
SUOT5 Harjoittelu, Riikka Nissi
SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO3 Kirjoittaminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO4 Äidinkielen osaamisen arviointi, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO5 Pedagoginen kielitieto, portfolio, Niina Lilja
SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK5 Sukukieli, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Eliisa Pitkäsalo. Tentittävissä myös 3 op:n laajuisena (aiemman opetussuunnitelman uralilaiskielen suoritusta korvaava tentti, ks. siirtymäsäännöt)
SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino
SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino
SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Klaus Laalo
SUOR4 Nimistöntutkimus, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino
SUOR5 Sanastontutkimus, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOR6 Diskurssintutkimus, portfolio, Riikka Nissi
SUOR7 Keskusteluntutkimus, portfolio, Riikka Nissi
SUOS7 Teoriakirjallisuus, kirjallinen tentti, sovitaan graduohjaajan kanssa.
SUOS8 Työelämäopinnot, Riikka Nissi.

 

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Syventävät opinnot

SUOS2 Johdatus seminaarityöskentelyyn 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR1/A6 Semantiikan analyysikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/K2 Kielellinen elämäkerta talteen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op
SUOA6/O1 Lapsen kielenoppiminen 5 op
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLYTEV2/SUOT3 Työelämäviestinnän tutkimus- tai kehityshanke 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Kieli ja viestintä muutoksessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/O1 Lapsen kielenoppiminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOO5/A6 Pedagoginen kielitieto 5 op