x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat tiedekunnan yhteystietosivulla.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Mahdolliset opetustauot ovat kurssikohtaisia.

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt
Perusopinnot: Liisa Mustanoja
Aineopinnot: Unni Leino
Kokonaismerkinnät pyydetään sähköpostitse opintokoordinaattori Maija Ohvolta.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta. Muista suorittaa myös kieli- ja viestintäopinnot; Kielikeskuksen opetustarjonta on Kielikeskuksen opetusohjelmassa.

Ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Syventävät opinnot
Syventävien opintojen opetus sekä vastuuhenkilöt ovat maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Jaksojen suorittaminen itsenäisesti
Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti portfolioina tai kirjallisina tentteinä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai sähköisinä tentteinä. Suoritustapa on määritelty listassa alla.

Tentittävä kirjallisuus sekä muut itsenäisten suoritustapojen ohjeet ovat opiskelun oppaassa.

Itsenäisten suoritusten vastaanottajat:

Perusopinnot:
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto, portfolio, Hanna-Riikka Hodges
SUOP4 Merkitys, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Unni Leino

Aineopinnot:
SUOA1 Kielen kehitys, kirjallinen tentti, Mikko Heikkilä
SUOA2 Kielen variaatio, portfolio, Liisa Mustanoja
SUOA3 portfolio, Riikka Nissi
SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, kirjallinen tentti, Unni Leino
SUOA5 Menetelmäopinnot (vain muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille), portfolio, Johanna Vaattovaara
SUOA6 ja SUOA7, kirjallinen tentti tai portfolio
Vaihtoehdot:
Diskurssintutkimus, portfolio, Riikka Nissi
Keskustelunanalyysi, portfolio, Riikka Nissi
Pedagoginen kielitieto, portfolio, Niina Lilja
Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
Nimistöntutkimus, kirjallinen tentti, Unni Leino
Sanastontutkimus,kirjallinen tentti, Klaus Laalo

 

Valinnaisina opintoina suomea opiskeleva: ks. suomen kieli valinnaisina opintoina.

 

Ennen periodien alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Perusopinnot

VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Yleiset valmiudet (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Perusopinnot

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys 5 op
SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/K2 Kielellinen elämäkerta talteen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR1/A6 Semantiikan analyysikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSU07 Käännösten suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (suomen kieli) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op
SUOP4 Merkitys 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Yleiset valmiudet (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP4 Merkitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA2 Kielen variaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Kieli ja viestintä muutoksessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/O1 Lapsen kielenoppiminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOO5/A6 Pedagoginen kielitieto 5 op
TRSU07 Käännösten suomi (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta