!
Ennakkotieto opetusohjelmasta 2018–2019
Opetusohjelman tietoja päivitetään, tarkista ajantasaiset tiedot näiltä sivuilta ennen kurssin alkua.
Politiikan tutkimus valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Aineopinnot

POLVOA32/S27 Valtakurssi 5–10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA31/32/S26 Agenda-Setting in Public Policy (POMLFCS1) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA31/S21 Current and Future Challenges of World Politics and Economy 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

POLVOA32/S27 Valtakurssi 5–10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA31/32/S26 Agenda-Setting in Public Policy (POMLFCS1) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA31/S21 Current and Future Challenges of World Politics and Economy 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Aineopinnot

POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
POLVOA32/S27 Valtakurssi 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA42/S25 Median ja politiikan välinen suhde 5–10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLKVA41 Visuality, Security and Peace: Introduction into Visual Peace Research and Visual Security Studies 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

POLKVS22 Kansainvälisen politiikan erikoistuvat menetelmäopinnot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA32/S27 Valtakurssi 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA42/S25 Median ja politiikan välinen suhde 5–10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Aineopinnot

POLVOA51/S10/24 Mitä oikeudenmukaisuus on? 5–10 op
POLVOA31/S26/27 Eliittiteoriat ja -tutkimus 5–10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA21/22/S22 Politicization in Europe and the EU 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA42/52/S23 Popular Music and Politics 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA23 European, Eurasian and Global Energy Policies 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

POLKVS22 Kansainvälisen politiikan erikoistuvat menetelmäopinnot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA51/S10/24 Mitä oikeudenmukaisuus on? 5–10 op
POLVOA31/S26/27 Eliittiteoriat ja -tutkimus 5–10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA42/52/S23 Popular Music and Politics 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVS32 Advanced European Integration Studies (POMLFCS2) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Perusopinnot

POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA32/S27 Nordic Parliaments (POMLFCS1) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA33 International Political Economy 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

POLVOA51/52/S24 Nationalismi ja poliittiset ideologiat 5–10 op
POLKVS22 Kansainvälisen politiikan erikoistuvat menetelmäopinnot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA32/S27 Nordic Parliaments (POMLFCS1) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)