x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen opetus alkaa syyslukukaudella 31.8.2015

Kaikille syksyn 2015 kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta to 13.8.2015 klo 6.01 - to 27.8.2015 klo 23:59.
Ilmoittautuminen kaikille kevään 2016 kursseille NettiOpsussa joulukuussa.

Opetusta ei järjestetä viikoilla 43 ja 9.

Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori Ewald Reuter. Työharjoittelun (SAKK6) vastuuhenkilö on Dieter Hermann Schmitz.

Alla olevassa opetusohjelmassa on saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tiedot kirjallisina tentteinä tarjolla olevista opintojaksoista ja tenttimateriaaleista löytyvät tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Vanhat opiskelijat
Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista.

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Syventävät opinnot

SAKS2 Tekstilingvistiikka / Textlinguistik 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS5 Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKD5 Kielen opettaminen / Fremdsprachenlehren 5 op (Opetuskieli: saksa)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SAKS1 Tieteellinen kirjoittaminen / Wissenschaftliches Schreiben 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS2 Tekstilingvistiikka / Textlinguistik 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS5 Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKD5 Kielen opettaminen / Fremdsprachenlehren 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Metodiopinnot

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi / Gesprächs- und Diskursanalyse 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS5 Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKD5 Kontrastiivinen lingvistiikka / Kontrastive Linguistik 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta