x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Tutkinto-ohjelman kotisivut

Viestintätieteiden tiedekunta, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta löydät tiedekunnan sivuilta.

Kurssi-ilmoittautuminen

Perusopinnot: Ilmoittautuminen syksyn 2017 kursseille alkaa ma 21.8. ja päättyy pe 1.9.2017.

Aineopinnot: Ilmoittautuminen syksyn 2017 kursseille alkaa ma 21.8. ja päättyy to 31.8.2017.

Kevätlukukauden 2018 kursseille ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain ranskan kielen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Kieli- ja viestintäopinnot

Erityisesti Viestintätieteiden tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Yleiset valmiudet

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Yleiset valmiudet

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP2 Communication orale/Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Yleiset valmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP2 Communication orale/Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANA1 Syntaxe du français/ Ranskan syntaksi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (Groupe A)/ Ranskan kielen tuottaminen (ryhmä A) 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA6 Littérature française II/Ranskan kirjallisuus II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA7 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANAV2 Linguistique contrastive/Kontrastiivinen kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA5 Ranskan yhteiskunta II/Société française II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I/ Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Yleiset valmiudet

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I/ Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (Groupe B)/ Ranskan kielen tuottaminen (ryhmä B) 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA4 Le français dans le temps et dans l'espace/ Ranskan kielen ajallinen ja alueellinen variaatio 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA7 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta