Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Viestintätieteiden tiedekunta, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta löytyvät tiedekunnan kotisivuilta.

Kurssi-ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen syksyn 2018 kursseille alkaa ma 20.8. ja päättyy ke 29.8.

Ilmoittautuminen kevään 2019 kursseille alkaa pe 30.11. ja päättyy su 9.12.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain pohjoismaisten kielten opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Syventävät opinnot

POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS2 Metodologia/Metodologi 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS12 Pohjoismaiden kirjallisuus/Nordisk litteratur 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yleiset valmiudet

LTLY210 Työelämän korttipakka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY213 Johdatus tilastotieteeseen 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY214 Kielisuihkutustoiminta osana varhaista kielikasvatusta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS2 Metodologia/Metodologi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS12 Pohjoismaiden kirjallisuus/Nordisk litteratur 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi/Retorik och argumentationsanalys 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS10 Ruotsin kielipolitiikka/Svensk språkpolitik 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS17 Digitala inlärningsmiljöer för ämneslärare 5 op (Opetuskieli: ruotsi)

Metodiopinnot

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA4/POHS4 Sukukieli: norska 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS17 Digitala inlärningsmiljöer för ämneslärare 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

SUOA5/YKIEA1 Menetelmäopinnot / Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta