x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

http://www.uta.fi/ltl/poh

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Ruotsi

Kurssi-ilmoittautumiset

Pohjoismaisten kielten kevätlukukauden 2016 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa ti 1.12. klo 6.01 - su 13.12. klo 23.59 välisenä aikana.

Pohjoismaisten kielten syyslukukauden 2015 kursseille ilmoittauduttiin NettiOpsussa ti 25.8. klo 6.01 - ti 1.9. klo 23.59 välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Kirjatentit

Tentittävät jaksot teostietoineen löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.uta.fi/ltl/poh/kaytannot/tentit.html

Syventävien opintojen vastuuhenkilö

Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori Mona Forsskåhl. Kokonaismerkintäkäytänteet on kuvattu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Syventävät opinnot

POHS2 Metodologia/Metodologi 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS9 Multimodaaliset tekstit/Multimodala texter 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA12/POHS16 Samtalsanalys/Keskustelunanalyysi 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Syventävät opinnot

POHS2 Metodologia/Metodologi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS9 Multimodaaliset tekstit/Multimodala texter 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA12/POHS16 Samtalsanalys/Keskustelunanalyysi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS13 Kielitaito ja kielitaidon arviointi/Språkfärdighet och bedömning av språkfärdighet 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS14P Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari suomi-ruotsi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Syventävät opinnot

POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA4/POHS4 Sukukieli: fääri/Grannspråk: färöiska 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS16 Medier och kommunikation 5 op (Opetuskieli: ruotsi)

Metodiopinnot

Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Syventävät opinnot

POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi /Retorik och argumentationsanalys 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA4/POHS4 Sukukieli: fääri/Grannspråk: färöiska 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS16 Medier och kommunikation 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta