x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät tiedekunnan yhteystietosivulta.
Opintosuoritusrekisteristä vastaa opintosihteeri Briitta Laurila. Opintoneuvontaa antaa opintokoordinaattori Maija Ohvo. (Ks. opintopalveluiden yhteystiedot.)

Alla on julkaistu Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Kirjallisuustieteessä ei järjestetä opetusta viikoilla 43 ja 9.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa

Suurimman osan opintojaksoista (paitsi seminaarit) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on opiskelun oppaassa.

Vastuuhenkilöt ja kirjatenttien vastaanottajat 2017-2018

SKIS1A-B Syventävä kirjallisuuden teoria 1 & 2: Mari Hatavara
SKIS2A-B Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus: Mari Hatavara
SKIS3 Syventävä tekstianalyysi:  Mari Hatavara
SKIS5 Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja: Mari Hatavara

Syventävien opintojen vastuuprofessori: Mari Hatavara

Kokonaismerkinnän saa lähettämällä sähköpostia opintokoordinaattori Maija Ohvolle.

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Syventävät opinnot

KIRSKIS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C2 Kaupunki kertomuksena 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Syventävät opinnot

KIRSKIS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C2 Näkökulmia fantasiaan ja sen tutkimiseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4D Pitkän sarjakuvakertomuksen erityispiirteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C2 Satiirinen pilalehdistö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POMLFCS3/KVS22 Art/Research Festival: Migration 5 op (Opetuskieli: englanti)