x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)
II Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)
III Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)
IV Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät yksikön yhteystietosivulta.

Alla on julkaistu Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Mahdolliset opetustauot ovat kurssikohtaisia.

Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa

Suurimman osan opintojaksoista (paitsi seminaarit) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Tenttien vastaanottajat ja opintojaksojen vastuuhenkilöt

SKIS1A-B Syventävä kirjallisuuden teoria 1 & 2: Mari Hatavara (syksy) / Saija Isomaa (kevät)
SKIS2A-B Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus: Juha Raipola (syksy) / Saija Isomaa (kevät)
SKIS3 Syventävä tekstianalyysi: Mari Hatavara (syksy) / Maria Laakso (kevät)
SKIS5 Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja: Mari Hatavara (syksy) / Saija Isomaa (kevät)

Syventävien opintojen kokonaismerkinnät:  Saija Isomaa

Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen tai lähettämällä vastuuhenkilölle sähköpostin, johon kokonaisuuteen kuuluvat jaksot on listattu.

Opetus syyslukukaudella 2015

Periodi (31.8.2015 – 18.10.2015)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (19.10.2015 – 20.12.2015)

Syventävät opinnot

KIRSKIS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Strukturalismi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3G Novellin teoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4E Kirjallisuuden opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Painovoiman sateenkaari -lukupiiri 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi (avoin yliopisto) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2016

Periodi (11.1.2016 – 6.3.2016)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (7.3.2016 – 29.5.2016)

Syventävät opinnot

KIRSKIS1 Artikkelipraktikum 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3G Suomen nykykirjallisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4D Intermediaalisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta