Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1.

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat tiedekunnan yhteystietosivulla.
Opintosuoritusrekisteristä vastaa hallintoasiainsihteeri Merita Kallioinen. Opintojen ohjausta antaa opintokoordinaattori Maija Ohvo. (Ks. opintopalveluiden yhteystiedot.)

Alla olevassa opetusohjelmassa on kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot ovat kirjallisuustieteen maisteriohjelman opetusohjelmassa.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Kirjallisuustieteessä ei järjestetä opetusta viikoilla 42 ja 9.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Opintopassiohjeet ovat opiskelun oppaassa.

Kurssien korvaavuudet
Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen. Osa kursseista käy suoritukseksi sekä aine- että syventäviin opintoihin. Näitä kursseja ei kannata suorittaa aineopintoihin enempää kuin aineopintoihin tarvitaan. Kun aineopintoja on riittävästi, erikoiskursseja voi alkaa rekisteröidä syventäviin opintoihin. Huomaa kuitenkin, että syventäviä opintoja ei voi käyttää kandidaatintutkintoon. Huolehdi, että opintopisteet riittävät kandidaatintutkintoon ilman suorittamiasi syventäviä opintoja.

Yleiset valmiudet
Yleiset valmiudet -otsikon alle on koottu tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja (ks. tutkintorakenne opinto-oppaasta). Katso kieli- ja viestintäopintojen opetustarjonta Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa
Suurimman osan opintojaksoista (paitsi proseminaarin) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai sähköisenä tenttinä. Tenttimistapa vaihtelee jaksoittain. Tenttikirjallisuus on opiskelun oppaassa.
Poikkeukset:

  • KIRP5: Luennot-osasuoritusta ei voi suorittaa kirjatentillä, vaan kaikkien on osallistuttava opetukseen. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava myös Harjoitukset-osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)
  • KIRA2: Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava Menetelmät ja käsitteet -osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen myös kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)

Kirjatenttien vastaanottajat 2018–2019

Tentit suoritetaan yleisenä tenttipäivänä, ellei toisin mainita.

(lista tulossa)

Kokonaismerkinnän saa lähettämällä sähköpostia opintokoordinaattori Maija Ohvolle.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Perusopinnot

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (kirjallisuustiede) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssina I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Yleiset valmiudet (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Aineopinnot

KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4D Maailmanloppu nyt. Ja ennen. 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3G Monikulttuurinen kirjallisuus Suomessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRS1/A4 Erikoiskurssi 3 (kevät) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssina II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta