Luonnontieteiden tiedekunta, vapaaehtoiset opinnot

Näitä vapaaehtoisia opintojaksoja voi sisällyttää kandidaatin tutkinnon minimilaajuuteen enintään 15 op ja maisterin tutkinnon minimilaajuuteen enintään 5 op. Katso tarkemmin kaikki vapaaehtoiset opintojaksot ja niitä koskevat ohjeet opinto-oppaasta.

Vapaaehtoiset opinnot

LUOYY020 Tuutorina toimiminen 2 op
LUOYY019 International tutoring / Kv-tuutorina toimiminen 2 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYY021 Studying abroad / Osallistuminen opiskelijavaihtoon 2–4 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYY025 Liikuntatuutorina toimiminen / Sports Tutoring 1 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYY026 Vapaaehtoistyö / Voluntary Work 1–3 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYY007 Tuutorvastaavana toimiminen / Being a tutor in charge 3 op (Opetuskieli: englanti)