Johtamiskorkeakoulu, KTK, viestintä- ja kieliopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KKENKTK Foundations of English Business Communication 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENKTK Foundations of English Business Communication (RPL) / näyttökoe 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUKTK Liike-elämän ruotsia I 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUKTK Liike-elämän ruotsia I / näyttökoe (AHOT) 4 op (Opetuskieli: ruotsi)

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KKENKTK Foundations of English Business Communication 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUKTK Liike-elämän ruotsia I 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / Monenlaisten oppijoiden ryhmä 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / avoin yliopisto-opetus 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta