Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yhteystiedot

Opetushenkilökunnan yhteystiedot löytyvät tiedekunnan sivuilta.

Opintohallinnolliset ja yleiset opintoihin liittyvät kysymykset: iti-studies@uta.fi.

Uudet opiskelijat

Tervetuloa opiskelemaan! Tutkinto-ohjelman tervetulo- ja infotilaisuus järjestetään tiistaina 28.8.2018 klo 9.00 alkaen (Pinni B 1097). Muut orientoivien opintojen ajankohdat löytyvät alta opintojakson ITIY003 tiedoista.

Ilmoittautuminen informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kursseille

I-periodissa alkavat kurssit: 1.8.2018-29.8.2018

II-periodissa alkavat kurssit: 1.10.2018-15.10.2018

III-periodissa alkavat kurssit: 10.12.2018-1.1.2019

IV-periodissa alkavat kurssit: 11.2.2019-25.2.2019

Itsenäiset suoritukset

Aineopintojen kirjallisuusopintojen (ITIA10) suorittamiseen liittyvät ohjeet löytyvät kurssisivulta.

Sähköisessä tenttipalvelussa on lista opintojaksoista, jotka ovat tentittävissä sähköisesti sekä ohjeet sähköisten tenttien suorittamiseen.

Viestintä- ja kieliopinnot

Viestintä- ja kieliopintojen opetustiedot löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta. Tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot voit tarkistaa opinto-oppaasta.

Kokonaismerkinnät

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kokonaismerkinnät (perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä valinnaiset opintokokonaisuudet) pyydetään osoitteesta iti-studies@uta.fi.

Vieraalla kielellä annettava opetus

Vieraalla kielellä annettava opetus

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yhteiset opinnot

ITIY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIY3 Introduction to Web Publishing - Autumn 2018 5 op (Opetuskieli: englanti)

Perusopinnot

ITIP2 Tietokäytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIP5 Tutkiva opiskelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIA8 Player and User Studies 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIA9 Game Project 10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIY3 Introduction to Web Publishing - Spring 2019 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIA7 Games and Internet in Society 5 op (Opetuskieli: englanti)
ITIA9 Game Project 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta