Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA11 Kerronnan monet muodot - kirjatentti ja essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JOVA9 Representations and Identities 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA6/SOS10.6 Tila, teknologia ja toiminta 5 op
JOVA11 Kerronnan monet muodot - kirjatentti ja essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA6/SOS10.6 Tila, teknologia ja toiminta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA11 Kerronnan monet muodot - kirjatentti ja essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JOVA8 Media and Cultural Industries 5 op (Opetuskieli: englanti)