Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

JOVPVA7 Medioitu vuorovaikutus 5 op